Welkom op de site van IKC Johannes Calvijn te Genemuiden

We hopen dat u door het bekijken van deze site en onze facebookpagina (zie hieronder) een goede indruk krijgt van onze school.

 

 

Liefdevol leren

Op de Johannes Calvijnschool werken we vanuit de wetenschap dat God ons leidt en (be)stuurt. We werken vanuit vertrouwen in, zijn we verantwoordelijk voor en hebben we respect voor onszelf, de ander en de omgeving. Bij ons op school ontwikkelen kinderen zich tot democratische en betrokken burgers die inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten en valkuilen. 

 

We leren hen om gebruik te maken van de eigen kwaliteiten en die van de ander. We geven hen een goede basis mee met veel kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en zelfinzicht. 

De komende beleidsperiode werken we met de volgende slogan: Liefdevol leren.

Leren op zich kan voor kinderen naast het mooie van jezelf ontwikkelen ook zogezegd bijwerkingen hebben. Als je het moeilijk vindt dat een ander iets wel leert en jij niet. Of andersom als jij het wel kunt en de neiging hebt jezelf wat hoger te plaatsen dan die ander die dit (nog) niet kan. Als de resultaten tegenvallen ten opzichte van wat je had verwacht. Dan is er wijsheid nodig om hiermee om te gaan. Willen we samen liefdevol leren.

Naast dat wij onze opdracht om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling leren we ze ook dat dat leren in verbinding staat met God. Dat je jezelf kunt afvragen voor wie je leert. En dat Hij je dat kan leren. Op een liefdevolle manier.