• Groepsfoto JCS

Samenwerken aan talent, samenwerken met talent

Dat is het motto voor de komende jaren. Talent is een geschenk wat we krijgen van onze Schepper. Op school willen we naast de cognitieve ontwikkeling, waardoor de school goede opbrengsten laat zien, ook nadrukkelijk tijd nemen voor het ontwikkelen van 'andere' talenten. Bovendien hebben we op school een fantastisch team, waarin ook veel verschillende talenten aanwezig zijn. De verbinding van die talenten met de mogelijkheden van kinderen, maakt ons tot een school met een brede visie op leren. Daarom hebben we voor de nieuwe schoolplanperiode dit motto gekozen. En we hopen dat we u daarin mogen en kunnen betrekken! Doet u mee? Samenwerken is fantastisch!